İzolasyon

İzolasyon iki farklı ortam arasındaki sıcaklık, nem, ses v.b. farklılık transferini azaltmak veya tamamen durdurmak icin yapılan işleme izolasyon(yalıtım) denir.
Bunu sağlayan malzemelere de izolasyon(yalıtım) malzemesi adı verilir.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir.

Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır bunun büyük kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması izolasyon ile sağlanabilir. Sağlıklı yaşayabilmemiz ve enerji tasarrufu icin yapılarımızın su, ısı ve ses izolasyonuna ihtiyacı vardır. Yaşadığımız ortamların su, ısı ve ses izolasyonu yapılması, sağlıklı bir yaşamın garantisi ve tabiatın korunarak gelişmesine yardımcı olmaktır.

İzolasyonun diğer bir anlamı da enerji tasarrufudur. Bu da hem kendimiz hem de yurdumuz icin tasarruf anlamına gelir. İzolasyon ülkemiz ekonomisine kaynaklar yaratır. Daha az enerji harcanması, ülkemizin daha az döviz kaybetmesi anlamına gelir. Oluşan döviz fazlasının, yeni yatırımlara dönerek insanımıza iş olanakları ve yatırım olarak tekrar geri dönmesi demektir. Önceden yapılacak tüm harcamalar sonradan yapılacaklardan mutlaka daha ucuza mal olacaktır.